IDM CC 7.3.1 dành cho Firefox 5.0

Nhiều người đã không cập nhật lên Firefox 5.0 vì nó không tương thích với add-on IDM CC. Tuy nhiên với phiên bản 7.3.1 thì bạn có thể vứt nỗi lo đó vào sọt rác được rồi.