CSS riêng cho từng trình duyệt

Đối với người viết web, khả năng hiển thị tốt trên mọi trình duyệt là điều hết sức cần thiết, đối với Firefox thì trang của bạn hiển thị rất đẹp, nhưng còn đối với IE hay Google Chrome hay Opera thì sao.

Đối với người viết web, khả năng hiển thị tốt trên mọi trình duyệt là điều hết sức cần thiết, đối với Firefox thì trang của bạn hiển thị rất đẹp, nhưng còn đối với IE hay Google Chrome hay Opera thì sao.

Quả thật việc này hay làm chúng ta đau đầu.

Có một cách rất đơn giản để phân biệt trình duyệt IE với tất cả trình duyệt khác dựa trên HTML. Bạn có thể tham khảo những cách sau.

Phân biệt CSS cho mọi trình duyệt IE

Phân biệt CSS cho mọi trình duyệt khác IE

Theo: Sáu Hỉ