Hành trình Cỏ May Mắn

Điểm đến của hành trình lần này là chuyến đi từ thiện thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em nghèo, tàn tật Thị Nghè cơ sở II và thác Dambri.