Đà Lạt những ngày đầu tháng Hai - Ảnh 4

Đà Lạt những ngày đầu tháng Hai

Mục tiêu đi chơi trong năm 2011 còn thiếu một địa điểm nữa là Đà Lạt và mình đã thực hiện được điều đó ngay trong những ngày đầu tháng Hai này. Đây cũng là chuyến đi chơi đầu tiên của các thành viên PG4 trong năm 2012.