Facebook trở thành mạng xã hội lớn nhất Việt Nam

Có một điều rất thú vị là con số người dùng của Facebook trong tháng 06/2012 bằng con số người dùng của Zing Me trong tháng 01/2012 (khi đó Zing Me là mạng xã hội lớn nhất Việt Nam).

Sau một thời gian bị Zing Me vượt mặt, cuối cùng Facebook cũng đã trở về đúng với vị trí của mình. Với 8.2 triệu người dùng (unique visits) Facebook đã trở thành mạng xã hội lớn nhất Việt Nam. Có một điều rất thú vị là con số người dùng của Facebook trong tháng 06/2012 bằng con số người dùng của Zing Me trong tháng 01/2012 (khi đó Zing Me là mạng xã hội lớn nhất Việt Nam).

Xếp ở vị trí thứ hai là Zing Me, mạng xã hội Việt do công ty VNG phát triển. Zing Me có 6.8 triệu người dùng trong tháng 06/2012. Như vậy, Zing Me đã bị mất 1.4 triệu người dùng trong khoảng thời gian từ tháng 01/2012 đến tháng 06/2012. Mạng Việt Nam (go.vn) được sự đỡ đầu của Bộ TT-TT nhưng vẫn chỉ lẹt đẹt ở vị trí thứ ba với 2.9 triệu người dùng. So với tháng 01/2012, mạng xã hội này tăng thêm được 100.000 người dùng.

Hàn Thiên Hải