Hướng dẫn tắt thông báo âm thanh của Facebook

Để loại bỏ tính năng này, các bạn có thể vào Setting chọn Account settings. Tại phần Notification, bỏ dấu kiểm ở “Play a sound when each new notification is received” sau đó nhấn Save Changes là xong.

Dạo gần đây, anh Mark mới cập nhật tính năng thông báo bằng âm thanh cho Facebook. Cập nhật này được tiến hành khá âm thầm và không có thông báo cho người dùng. Mặc dù âm thanh khi thông báo khá nhỏ nhưng nó vẫn làm khó chịu khá nhiều người dùng Facebook, trong đó có mình.

Hướng dẫn tắt thông báo âm thanh của Facebook - Ảnh 2

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn loại bỏ thông báo bằng âm thanh của Facebook. Để loại bỏ tính năng này, các bạn có thể vào Setting chọn Account settings. Tại phần Notification, bỏ dấu kiểm ở “Play a sound when each new notification is received” sau đó nhấn Save Changes là xong.

Hình bên dưới là giao diện tiếng Việt và tiếng Anh của phần thiết lập thông báo trong Facebook. Để cho nhanh gọn, các bạn có thể bấm trực tiếp vào link này: https://www.facebook.com/settings?tab=notifications.

Hướng dẫn tắt thông báo âm thanh của Facebook - Ảnh 3

Hướng dẫn tắt thông báo âm thanh của Facebook - Ảnh 4

Hàn Thiên Hải