Những báo cáo ít người biết của Google Analytics

Thông thường các bạn cũng chỉ dùng đến một số báo cáo cơ bản trong Google Analytics mà ít biết đến một số báo cáo thống kê về thói quen người dùng trên website của mình.

Google Analytics là công cụ thống kê website miễn phí do Google cung cấp cho người dùng trên toàn cầu. Với các bạn blogger hay những người thiết kế web chắc không còn lạ gì công cụ này nữa.

Thông thường các bạn cũng chỉ dùng đến một số báo cáo cơ bản trong Google Analytics mà ít biết đến một số báo cáo thống kê về thói quen người dùng trên website của mình. Bản thân mình cũng không quan tâm nhiều lắm tới các báo cáo này cho tới khi mình được chia sẻ trong một buổi chia sẻ kinh nghiệm về Google Analytics tại công ty.

Dưới đây là một số báo cáo mà mình nghĩ sẽ hữu ích với mọi người trong quá trình phát triển website.

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 2
Map Overlay: Thống kê người dùng đến từ thành phố, quốc gia nào

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 3
New Visitor vs Returing Visitor: Tỷ lệ tương quan giữa người xem mới và người xem quay lại xem lần nữa.

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 4
Average Pageviews for all visitors: Số lượt xem trang trung bình

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 5
Time on Site for all visitors: Thời gian xem trang trung bình

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 6
Visitor Recency: Thống kê số người quay trở lại xem website

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 7
Length of Visit: Thời gian người dùng xem trang

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 8
Depth of Visit: Thống kê số lượng trang mà người dùng đã xem

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 9
Browers: Thống kê trình duyệt web mà người dùng sử dụng để xem website

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 10
Operating Systems: Thống kê hệ điều hành thiết bị mà người dùng sử dụng để xem website

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 11
Browers and OS: Thống kê trình duyệt web và hệ điều hành thiết bị mà người dùng sử dụng để xem website

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 12
Service Providers: Thống kê nhà cung cấp mạng mà người dùng sử dụng để xem website

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 13
Mobile Devices: Thống kê các thiết bị di động mà người dùng sử dụng để xem website

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 14
Content Drilldown: Thống kê lượt xem các chuyên mục

Những báo cáo ít người biết của Google Analytics - Ảnh 15
Top Exit Pages: Thống kê số trang có số người dùng thoát nhiều nhất

Hàn Thiên Hải