Người dùng thế giới dành thời gian cho Pinterest chỉ sau Facebook

Báo cáo mới nhất của comScore về tình hình sử dụng MXH cho thấy người dùng dành thời gian cho Pinterest nhiều thứ hai sau Facebook.

Theo báo cáo mới nhất của comScore về tình hình sử dụng mạng xã hội trên toàn thế giới cho thấy người dùng thế giới dành thời gian cho Pinterest nhiều thứ hai chỉ sau Facebook.

Cụ thể, trung bình mỗi người dành 405 phút trong tháng 01/2012 cho Facebook. Pinterest và Tumblur đồng hạng hai với 89 phút. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Linkedin, Twitter, MySpace và Google+.

Hàn Thiên Hải