Steve Jobs đã qua đời (05/10/2011)

Sáng nay, vừa lên Facebook thì nhận được tin động trời, Steve Jobs đã qua đời. Cứ tưởng mọi người xạo nên mò vào hẳn trang chủ của Apple và thông tin này đã được xác nhận. Vậy là Apple và thế giới đã mất đi một thiên tài sáng tạo, một con người tuyệt vời.

Vĩnh biệt Steve Jobs!

Steve Jobs đã qua đời (05/10/2011) - Ảnh 2

Hàn Thiên Hải