Sứ mệnh chiến binh VNG 2011

Tổng hợp các clip giới thiệu về chương trình team building mừng sinh nhật lần thứ 7 của VNG, một trong công ty internet hàng đầu tại Việt Nam

Tổng hợp các clip giới thiệu về chương trình team building mừng sinh nhật lần thứ 7 của VNG, một trong công ty internet hàng đầu tại Việt Nam