Tám điểm chung của những người thành công

Richard St John, người tự nhận là người truyền thông tin (informational speaker) chứ không phải là người truyền động lực (motivational speaker), đã phỏng vấn rất nhiều người thành công ở mọi lĩnh vực khác nhau mà tìm ra được tám điểm chung của những người thành công hay tám yếu tố để trở nên vĩ đại.

Richard St John, người tự nhận là người truyền thông tin (informational speaker) chứ không phải là người truyền động lực (motivational speaker), đã phỏng vấn rất nhiều người thành công ở mọi lĩnh vực khác nhau mà tìm ra được tám điểm chung của những người thành công hay tám yếu tố để trở nên vĩ đại.

Đó là: yêu công việc mà bạn làm; làm thật chăm chỉ; tập trung vào một việc, không phải mọi việc; liên tục thúc đẩy bản thân; có ý tưởng tốt; liên tục hoàn thiện bản thân và công việc; đem đến giá trị cho người khác vì thành công không chỉ là tôi, tôi và tôi; kiên trì, vì không có thành công nào là nhanh chóng cả.

Tám điểm chung ở người thành công

Tầm quan trọng của sự tập trung

Tại sao phải làm việc cật lực

Sức mạnh của niềm đam mê

Cám ơn TEDVN vì bản dịch rất tuyệt vời.