Tìm lại thông tin đăng nhập WordPress qua phpMyAdmin

Có bao giờ bạn đã rơi vào trường hợp quên cả mật khẩu lẫn tài khoản đăng nhập hay bị hacker viếng thăm rồi tiện thể xóa luôn tài khoản đăng nhập hay đổi luôn mật khẩu của chủ website chưa?

Có bao giờ bạn đã rơi vào trường hợp quên cả mật khẩu lẫn tài khoản đăng nhập hay bị hacker viếng thăm rồi tiện thể xóa luôn tài khoản đăng nhập hay đổi luôn mật khẩu của chủ website chưa? Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn cách lấy lại thông tin đăng nhập của WordPress thông qua phpMyAdmin.

Bước 1: Truy cập vào phpMyAdmin chọn database của website mà bạn cần lấy lại sau đó truy cập vào bảng wp_users.

Tìm lại thông tin đăng nhập WordPress qua phpMyAdmin Bước 1

Bước 2: Tại bảng wp_users, bấm nút Edit tại dòng tài khoản mà bạn muốn lấy lại mật khẩu.

Tìm lại thông tin đăng nhập WordPress qua phpMyAdmin Bước 2

Bước 3: Ở dòng user_pass nhập lại mật khẩu mới ở cột Value. Tại cột Function tương ứng với dòng user_pass chọn MD5 sau đó nhấn Go để lưu lại các thông tin mới vào database.

Tìm lại thông tin đăng nhập WordPress qua phpMyAdmin Bước 3

Ngoài ra, tại bảng wp_users, các bạn cũng có thể thay đổi lại tên đăng nhập (user_login) và tên hiển thị trên adressbar (user_nicename) khi truy cập thông tin bài viết của từng tác giả (giống như: hanthienhai.com/author/hanthienhai).

Hàn Thiên Hải