Quảng cáo ingame: Từ MMO đến Social Game

Quảng cáo trong game (AdverGames) dù đã xuất hiện tại Việt Nam từ lâu nhưng vẫn chưa tạo được trào lưu thực sự. Nguyên nhân khách quan từ việc thiếu target và các công cụ đo lường cần thiết trong các game nhập vai trực tuyến.